Hva er akupunktur?

Medisinsk akupunktur skiller seg fra klassisk akupunktur i det at det hovedsakelig utføres av autorisert helsepersonell med minimum bachelorutdanning (Lege, fysioterapeut, kiropraktor, sykepleier, tannlege). De vil alltid legge vekt på om vurdering av behov for vanlig konvensjonell medisinsk behandling er avklart før akupunkturbehandling starter. Akupunkturbehandling vil så bli gitt som hovedbehandling eller som et tillegg til vestlig medisinsk behandling. Er vestlig medisinsk behandling å foretrekke, vil dette anbefales.


Opprinnelsen

Akupunktur er opprinnelig en kinesisk behandlingsform hvor man stikker tynne stålnåler i visse punkter for å stimulere kroppen med mål om å gjenopprette likevekt og helse. Tradisjonell kinesisk medisin (TCM) utgjør en egen forklaringsmodell som er et resultat av årtusener med erfaring, kinesisk kultur, filosofi og virkelighetsforståelse. Systemet definerer kropp og sjel som et hele og definerer helse og sykdom ut fra balanse og ubalanse i kroppens  energisystem. Altså har ubalanser (sykdom/smerte) som regel mer enn én årsak.

Viktige faktorer som livsstil, tanker/følelser, kosthold og miljø  vektlegges ved kartlegging av årsaker til sykdom. Akupunktur vil etter dette medvirke til å gi energi og gjenopprette balanse, noe som pasienten kan oppleve som å bli frisk eller få redusert sine kroppslige og emosjonelle  plager.

Forskning

Medisinsk akupunktur legger vekt på helheten i tradisjonell kinesisk medisinforståelse av akupunktur, men i tillegg legger medisinsk akupunktur vekt på forskningsresultat som også viser hvordan effekten av akupunktur virker i kroppen og i nervesystemet og på den enkelte plage.

I årene som kommer forventes det mange nye resultater på effekten av akupunktur.

Erfaringen er at Akupunktur som terapeutisk metode er økende både utenfor og innenfor det offentlige helsevesen. 

 

Dokumentasjon

Generelt er dokumentasjonen av akupunktur som effektiv behandling for forskjellige tilstander er økende, og den sterkeste erfaringen er for kvalme etter operasjoner (4, 10), kronisk knesmerte og langvarige korsryggsmerter (1,2). Norske studier har vist effekt av akupunktur ved kronisk blærekatarr (3), patellofemoral smerte (diffuse smerter i og rundt kneskålen) (5,6) og overgangsplager hos kvinner (8). Det er også flere studier på Allergisk irritasjon i neseslimhinnen (9) .

 

Videre er det også gode erfaringer av at akupunkturbehandling er effektivt ved  bekken- og ryggsmerter under svangerskap, migrene og annen hodepine, kjeveleddsmerter samt kvalme og oppkast på grunn av svangerskap og cellegiftbehandling. Andre tilstander som erfaringsmessig har hatt effekt av akupunkturbehandlinger er nakke- og skuldersmerter, tennisalbue, menstruasjonssmerter, fødselssmerter og facialisparese (ansiktslammelse).


  1. Lærum E, B.J.I., Storeheim K et al., Nasjonale kliniske retningslinjer. Korsryggsmerter med og uten nerverotsaffeksjon., 2007, Formi.: Oslo.
  2. Manheimer, E., et al., Meta-analysis: acupuncture for low back pain. Ann Intern Med, 2005. 142(8): p. 651-63.
  3. Alraek, T. and A. Baerheim, The effect of prophylactic acupuncture treatment in women with recurrent cystitis: kidney patients fare better. J Altern Complement Med, 2003. 9(5): p. 651-8.
  4. Lee, A. and L.T. Fan, Stimulation of the wrist acupuncture point P6 for preventing postoperative nausea and vomiting. Cochrane Database Syst Rev, 2009(2): p. CD003281.
  5. White, A., et al., Acupuncture treatment for chronic knee pain: a systematic review. Rheumatology (Oxford), 2007. 46(3): p. 384-90.
  6. Jensen, R., et al., Acupuncture treatment of patellofemoral pain syndrome. J Altern Complement Med, 1999. 5(6): p. 521-7.
  7. Aanjesen T, Senstad AC, Lystad N, Kværner K. Akupunktur – et supplement i allmennpraksis. Tidsskr nor lægeforen 2002; 122: 921-3.
  8. Borud, E.K., et al., The Acupuncture on Hot Flushes Among Menopausal Women (ACUFLASH) study, a randomized controlled trial. Menopause, 2009. 16(3): p. 484- 
  9. Choi SM, Park JE, Li SS, Jung H, Zi M, Kim TH, et al. A multicenter, randomized, controlled trial testing the effects of acupuncture on allergic rhinitis. Allergy 2012. 
  10. http://www.vg.no/forbruker/helse/helse-og-medisin/alternativ-kreftbehandling-kan-gi-bivirkninger/a/10096669/